13.04.2014

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Zainteresowane organizacje poszukiwane!!

Stowarzyszenie 61 wraz z partnerem projektu Parlament i samorząd- przyglądamy się. Skorzystajcie z naszych metod, Akcją Konin, poszukuje organizacji zainteresowanych naszymi metodami monitoringu samorządowców. Serwisy podobne do www.konin.mamprawowiedziec.pl chcielibyśmy wdrożyć w innych miejscowościach.

Zapewniamy szkolenia i pomoc w prowadzeniu takiego serwisu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej szczegółów – waldemar.duczmal@akcjakonin.pl

04.04.2014

Liczy się miasto – relacja ze spotkania z Aleksandrą Sołtysiak – Łuczak

IMG_0035

Spotkaliśmy się ponownie dzięki projektowi Liczy się miasto, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych dla miasta. Naszym gościem była Aleksandra Sołtysiak – Łuczaka z poznańskiego Stowarzyszenia Prawo do Miasta i Stowarzyszenia Kobiet Konsola, która opowiedziała nam o plusach i minusach poznańskiego budżetu obywatelskiego.  Bardzo dziękujemy wszystkim przybył na spotkanie, żałując równocześnie, że nie było z nami nikogo z konińskiego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego (oczywiście poza wiceprezeską Akcji Konin, Miłką Stępień). Liczyliśmy na to, że taki temat spotkania będzie przydatny jego się przy pracach nad Konińskim Budżetem Obywatelskim.  Relację z tego spotkania prześlemy do Zespołu i do konińskich radnych, którzy wkrótce będą głosować projekt Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Mamy nadzieję, że wywołamy tym dyskusje na sesji Rady Miasta, która będzie temu poświęcona.
(więcej…)

25.03.2014

Liczy się miasto – relacja ze spotkania.

liczy-sie-miasto-roża-rzeplinska-4

15 marca naszymi w ramach projektu Liczy się miasto zaprosiliśmy do Konina Różę Rzeplińską i Elżbietę Morawską z zaprzyjaźnionego, od lat z Akcją Konin, Stowarzyszenia 61. Stowarzyszenie 61 prowadzi serwis MamPrawoWiedzieć.pl zajmujący się pracą polskich parlamentarzystów w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim, a razem z Akcją Konin rozwojem projektu lokalnych serwisów monitorujących działania radnych. Tematem spotkania było Dlaczego warto wiedzieć co robią władze lokalne, ale rozmawialiśmy nie tylko o tym.

(więcej…)

23.03.2014

Liczy się miasto – kolejne spotkanie.

1797329_254056854756220_8945696_n

29 marca 2014 r. o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności, Kaliska Inicjatywa Miejska i Akcja Konin organizują kolejne spotkanie w ramach projektu Liczy się miasto. Naszym gościem będzie Aleksandra Sołtysiak – Łuczak –  prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu, działającego od 1999 i realizującego liczne kampanie, akcje i projekty na rzecz równości kobiet i mężczyzn , członkini rady programowej Kongresu Kobiet, współkoordynatorka zbierania podpisów pod ustawą parytetową, inicjatorka Porozumienia żłobkowego w Poznaniu, które wywalczyło dodatkowe 3 mln na żłobki poznańskie. Koordynatorka „Nazywam się Miliard” w Poznaniu. Aktywistka ruchów miejskich, członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Autorka artykułów a także publikacji „Działania administracji samorządowej realizującej idee równości płci” dla obserwatorium płci”.
Tematem spotkania będą plusy i minusy Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu z perspektywy NGO. Mamy nadzieję, że temat spotkania zainteresuje wszystkich, którym zalezy na dobrym budżecie obywatelskim w Koninie.

Zapraszamy.

1797329_254056854756220_8945696_n

21.03.2014

Moje, Twoje… kurka wodna, NASZE!!!

Wyrosłem w pokoleniu, które często słyszało – a to od dziadków, bliskich, znajomych, nauczycieli – ‘to jest NASZ kościół, a to jest ICH kościół’, czy ‘to jest NASZ cmentarz, a to jest ICH cmentarz’. O ile jeszcze w kontekście tych przedwojennych nekropolii i budowli, w czasach podziałów, mogło mieć to zastosowanie, to dziś, w XXI wieku, w świecie otwartym na człowieka, kiedy szczycimy się faktem, że jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej i przeszkodą nie są już przejścia graniczne, zdaje się, że powinno dawno przebrzmieć, wybrzmieć i zaniknąć. Okazuje się, nic bardziej mylnego. (więcej…)

20.03.2014

Projekt porozumienia ws. Staszica 27 cz. 2

porozumienie0001

Nawiązując do treści udostępnionego porozumienia (str. 1, str. 2) Urzędu Miasta Konina z Radą Krajową SLD Konin w sprawie nieruchomości przy ul. Staszica 27, Stowarzyszenie Akcja Konin skierowało listę pytań odnośnie przygotowanego projektu:

1. Wskazanie podstawy prawnej na bazie której Urząd Miasta wyraża wolę rozliczenia nakładów poniesionych przez SLD o której mowa w pkt. 3. projektu porozumienia Miasta Konin z SLD.
2. Przesłanie stosownego dokumentu wraz z załącznikami z którego treści wynika, że SLD w Koninie domaga się zwrotu nakładów finansowych przedstawionych w załączniku nr 1 do porozumienia.
3. Wyjaśnienie czy proponowana stawka preferencyjna dla SLD(8 zł/m2 + VAT) będzie naliczana miesięcznie czy rocznie?
4. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia Urząd Miasta Konina będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego wewnątrz i na zewnątrz budynku?
5. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia, Urząd Miasta Konina będzie regulował opłaty za wszystkie media ( energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda), czy koszty te ponosić będą indywidualnie podmioty korzystające z udostępnionych powierzchni?

17.03.2014 otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie.

(więcej…)

10.03.2014

Kochany Koninie….

Przechwytywanie

Przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi chcielibyśmy prosić mieszkańców Konina o pomoc dla kandydatów na radnych w napisaniu ich programów wyborczych. W napisaniu takich programów, które potem łatwiej wyegzekwujemy, bo będą zapisem naszych próśb i marzeń. Akcja Konin zgromadziła obietnice wyborcze samorządowców na stronie Konin.MamPrawoWiedzieć. Wiele z nich już w okresie kampanii wyborczej mijało się trochę z oczekiwaniami mieszkańców, bo obietnice w nich zawarte były zbyt ogólnikowe. Mimo to, radni dostali od nas kredyt zaufania. Ale czy zawsze musi tak być, że programy wyborcze pisane są w ostatniej chwili? (więcej…)

07.03.2014

Uwagi Akcji Konin do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Prosimy o powiększenie przyciskiem fullscreen w dolnym prawym rogu prezentacji.

07.03.2014

Dlaczego warto wiedzieć co robią władze lokalne.

plakaty

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu Liczy się miasto.
Gościem spotkania organizowanego przez Akcję Konin i Kaliską Inicjatywę Miejską będzie Róża Rzeplińska, współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenie 61, którego celem jest udostępnianie informacji na temat osób pełniących wybieralne funkcje publicznej www.mamprawowiedziec.pl
Różą opowie o swojej pracy, a także o tym jak możemy korzystać z jej doświadczeń bardziej lokalnie.

Stowarzyszenie 61 jest partnerem Akcji Konin w projekcie monitoringu konińskich radnych www.konin.mamprawowiedziec.pl

15 marca o godz. 15.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie Plac Wolności 1

plakaty

05.03.2014

Projekt porozumienia ws. Staszica 27

porozumienie0001

Urząd Miasta Konina opracował projekt porozumienia z Radą Krajową SLD dotyczącego nieruchomości przy ul. Staszica 27 w Koninie. Informacja ta została umieszczona w sprawozdaniu z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 29 stycznia do 26 lutego 2014 roku. Stowarzyszenie Akcja Konin otrzymało w dniu dzisiejszym projekt porozumienia z adnotacją, iż nie został on jeszcze zatwierdzony przez Radę Krajową SLD a prace nad nim zostały wstrzymane do czasu otrzymania dokumentów z kontroli przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (więcej…)